Psykologisk undersøgelse

En psykologisk undersøgelse er bl.a. relevant, når barnet/den unge/voksne har en kendt hjerneskade (medfødt eller erhvervet), ikke udvikler sig som forventet, eller har særlige udfordringer i forhold til f.eks. læring, hukommelse, opmærksomhed, koncentration eller i sociale sammenhænge.

Undersøgelsen tilrettelægges individuelt efter aftale med borgeren eller forældrene. Den kan bl.a. omfatte psykologisk testning, observation og samtale i institution, skole og hjem, samt oplysninger fra forældre/pårørende, pædagoger, lærere eller andre faggrupper. I undersøgelsen indgår relevant journalmateriale. En (børne)neuropsykologisk undersøgelse inklusiv skriftlig og mundtlig afrapportering vil typisk have et omfang af 20-30 timer.

Efter undersøgelsen udfærdiges en skriftlig rapport med en samlet vurdering og anbefalinger. Rapporten gennemgås med relevante deltagere, oftest borgeren selv, forældre og/eller henvisende sagsbehandler samt evt. pædagogisk personale. Større børn, unge og voksne kan deltage i en del af eller hele tilbagemeldingen, eller de kan få en særskilt tilbagemelding.

Efter nærmere aftale kan der suppleres med yderligere pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning og/eller supervision af personale. Ligeledes kan der træffes aftale om psykoedukation eller kognitiv træning med barnet/den unge/voksne.