Om psykolog Lisanne

Jeg er uddannet cand. psych. fra Århus universitet i 2002 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2005. Jeg er specialiseret i børneneuropsykologi og har siden 2003 arbejdet med børn og unge fra 6 måneder og opefter. Jeg har bl.a. været psykolog i PPR i Fyns amt i 4 år og i Silkeborg kommunes PPR i 5 år. Derudover har jeg i 4 år arbejdet på Børneneurocentret på Vejlefjord Rehabilitering, hvor jeg har lavet højt specialiserede udredninger bl.a. som leverandør til VISO. Ved siden af min praksis arbejder jeg ved Specialområde Autisme i Region Midtjylland, hvor jeg bl.a. er leverandør til VISO på voksenområdet.

Gennem mit arbejdsliv har jeg erhvervet et særdeles godt kendskab til børn, unge og voksne med erhvervet eller medfødt hjerneskade, børn, unge og voksne med særlige behov, børn, unge og voksne med specifikke og generelle udviklingsforstyrrelser, samt børn, unge og voksne med autismespektrumforstyrrelser.

Jeg lægger vægt på at holde mig opdateret, og deltager løbende i kurser, konferencer, faglig udveksling og supervision.

Ansættelser:

2003-2006:          PPR Fyns Amt.

2007:                    PPR Svendborg.

2007-2008:          PPR Randers.

2008-2013:           PPR Silkeborg.

2013-2017 :           Børneneurocentret på Vejlefjord Rehabilitering.

2017-2018 :           Børne og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov.

2017- :                  Egen praksis.

2018-:                   Specialområde Autisme, Region Midtjylland

Medlemskaber:

Dansk Psykologforening.

Børneneurologisk selskab.

Selskabet Danske Neuropsykologer.