Priser

Undersøgelser:

(Børne)neuropsykologisk undersøgelse (15-35 timer)                               Efter aftale

Specifik testning (f.eks. intelligens)                                                              Efter aftale

Supervision og rådgivning (varighed en time)                                                1.000,- kr.

Gruppesupervision op til 4 deltagere                                                                1.200,- kr.

Pædagogisk-psykologisk rådgivning og vejledning (+ evt. transport)          1.200,- kr.

 

Undervisning:

En formiddag, eftermiddag eller aften                                                            6.000,- kr.

En hel dag                                                                                                           12.000,- kr.

Timepris                                                                                                               3.000,- kr.

Kørsel i forbindelse med behandling og undersøgelse uden for praksis:

Køretid pr. time                                                                                                       450,- kr.

Pr. km.                                                                                                                         3,53 kr.

 

I tilfælde af afbud bedes dette meddelt via mail eller sms (22 44 87 55) tidligst muligt, senest kl. 16 dagen før den aftalte tid. Ved senere afbud eller udeblivelse opkræves fuld timepris. Betaling kontant eller via netbank.

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring.