Rådgivning

Jeg tilbyder støttesamtaler, psykoedukation og social færdighedstræning til børn, unge og voksne med autisme, Aspergers syndrom, ADHD, hjerneskade mv.

Jeg tilbyder rådgivning, støtte og vejledning til forældre og pårørende. Rådgivningen kan gives som opfølgning efter en neuropsykologisk undersøgelse eller på baggrund af pårørendes/forældres eller lærere/pædagogers bekymringer i forhold til aktuelle problemstillinger. Der kan f.eks. være tale om pædagogisk-psykologisk rådgivning eller bekymring for et barns faglige, sociale eller følelsesmæssige udvikling. Der tilbydes specifik rådgivning samt specialpædagogisk og neuropædagogisk vejledning.

Jeg arbejder ud fra kognitivt orienterede metoder, og efter behov inddrages konkret materiale i samtalen.