Supervision/kurser

Jeg tilbyder supervision til

  • psykologer med henblik på autorisation.
  • psykologer i forbindelse med det daglige sagsarbejde, herunder testsupervision.
  • pædagoger, lærere og andre faggrupper i skoler, institutioner, opholdssteder m.m.

Supervisionen har til formål at skabe klarhed, ny indsigt og nye handlemuligheder i forhold til udredning, intervention og/eller personlig udvikling. Efter behov kan supervisionen have et særligt fokus, f.eks. anvendelse af specifikke neuropsykologiske tests eller specifikke interventionsmetoder.

Jeg arbejder primært ud fra en neuropsykologiske og udviklingspsykologisk referenceramme.

Jeg tilbyder kurser, undervisning og foredrag, og har en bred erfaring inden for

  • Neuropsykologi
  • Udviklingspsykologi
  • Psykologisk testning
  • Specialpædagogik

Indhold, form og omfang tilpasses deltagernes forudsætninger og ønsker.

Jeg udbyder kurser i eksamensangst sammen med min faste samarbejdspartner coach Line Mortensen.