Velkommen til psykolog Lisanne Petersen. Jeg er uddannet psykolog og autoriseret af Dansk Psykolognævn.

Jeg tilbyder neuropsykologiske undersøgelser af børn, unge og voksne. Jeg har specialiseret mig i børn, unge og voksne med medfødt eller erhvervet hjerneskade eller udviklingsforstyrrelser som f.eks. ADHD og autisme.

Jeg tilbyder vejledning og rådgivning vedrørende børn og unge med indlæringsmæssige, sociale eller personlige problemstillinger.

Jeg tilbyder rådgivning og vejledning til forældre, pårørende, lærere, pædagoger og andre professionelle, der arbejder med børn og unge.

Jeg tilbyder supervision til psykologer i forbindelse med opnåelse af autorisation.

Uanset opgavens art og omfang lægger jeg stor vægt på en kvalificeret indsats på et højt fagligt niveau og med en høj etisk standard. Jeg udfører mit arbejde under forpligtelse af gældende lovgivning, herunder Psykologloven og Etiske principper for nordiske psykologer.

www.lisannepetersen.dk | 22 44 87 55 | psykolog@lisannepetersen.dk