Om Lisanne

Jeg er uddannet cand. psych. fra Århus universitet i 2002 og autoriseret af Dansk Psykolognævn i 2006. Jeg er specialiseret i børneneuropsykologi og har siden 2003 arbejdet med børn og unge fra 6 måneder og opefter. Jeg har erfaring fra amtslig og kommunal PPR, fra hjerneskadeområdet og fra børne- og voksenpsykiatrien. Siden 2019 har jeg været tilknyttet som konsulent ved Neuropsykologisk Praksis Aarhus og København, hvor jeg bl.a. laver specialiserede udredninger af komplekse psykiske, neuropsykologiske og neuropsykiatriske vanskeligheder, ligesom jeg fungerer som VISO-specialist for klinikken.